แคตตาล็อกออนไลน์

บริการอบพ่นและ ฆ่าเชื้อ บ้าน อาคาร ตึก โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน บริษัท

  • ประสิทธิภาพของ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค (UMONIUM38 ® INSTRUMENT) ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา

  รวมทั้งเชื้อไวรัส ทำให้ท่านมีสุขภาพอนามัยที่ดี ในการอบห้องหรืออาคารเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในห้องทำงาน
  ที่มีบุคคลจำนวนมากใช้ร่วมกัน หรือห้องที่มีบุคคลเข้า – ออกพลุกพล่าน เช่น สถานที่ทำงาน โรงแรม โรงภาพยนตร์ ห้องประชุม ฯลฯ
  ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการรับรองให้นำเข้าและจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข เหมาะสมที่จะใช้ในการป้องกัน และกำจัดจุลินทรีย์ ที่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
 และไม่มีสารตกค้างก่อมะเร็ง

ขอน้ำเสนอบริการ การอบ/พ่น ฆ่าเชื้อโรคที่ประสิทธิภาพของ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(UMONIUM38 ® INSTRUMENT) ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมทั้งเชื้อไวรัส
ทำให้ท่านมีสุขภาพอนามัยที่ดี

การบริการ การอบพ่น/ฆ่าเชื้อ (Disinfection)
 มีประสบการณ์และความชำนาญในการอบห้องหรืออาคารเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในห้องทำงาน
ที่มีบุคคลจำนวนมากใช้ร่วมกัน หรือห้องที่มีบุคคลเข้า – ออกพลุกพล่าน เช่น สถานที่ทำงาน โรงแรม
โรงภาพยนตร์ ห้องประชุม ฯลฯ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการรับรองให้นำเข้าและจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เหมาะสมที่จะใช้ในการป้องกัน และกำจัดจุลินทรีย์ ที่เป็นอันตราย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และไม่มีสารตกค้างก่อมะเร็ง

แสดงความแตกต่างของจานเพาะเลี้ยงเชื้อก่อนและหลังการอบ/พ่นฆ่าเชื้อโรคด้วย
(UMONIUM38 ® INSTRUMENT)

การใช้งาน

การบริการ การอบพ่น/ฆ่าเชื้อ (Disinfection)
• เตรียมพื้นที่ โดยการคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
• ทำบริการโดยการอบพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองไอน้ำ
• หลังการอบพ่นเรียบร้อย ต้องปิดห้อง อย่างน้อย 60 นาที


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม