แคตตาล็อกออนไลน์

KDC นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารระบบในการจัดการเอกสารของลูกค้า และชั้นวางเอกสารของ KDC ออกแบบเพื่อป้องกันและรองรับกล่องเอกสารอย่างปลอดภัย การจัดเก็บควบคุมด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อช่วยในการสืบค้นหาเอกสารที่ต้องการอย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว สามารถประมวลผลให้ทราบได้ว่ามีจำนวนกล่องเอกสารเท่าใดที่ยังอยู่ในคลังและลูกค้าเรียกกล่องเอกสารใดไปบ้าง รวมทั้งสามารถแสดงผลรวมทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในฐานข้อมูลของ KDC ลูกค้าสามารถเรียกดูได้โดยผ่าน RSWeb สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกแน่นอน

 กระบวนการจัดเก็บและบริหารเอกสารของ KDC ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้
  1. ระบบบาร์โค้ดในการสืบค้น และจัดเก็บทุก 
    ขั้นตอน
  2. กระบวนการนำกล่องเอกสารเข้าคลังเอกสาร
    ของบริษัทฯ
  3. การดูแลรักษาความสะอาด และกำจัดแมลง
  4. การรับ-ส่งเอกสารถึงสำนักงานของลูกค้า
  5. ห้องตรวจสอบเอกสารที่คลังเอกสารของบริษัทฯ
  6. การจัดทำใบประกาศนียบัตรการทำลายเอกสาร หากลูกค้าร้องขอ

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม