แคตตาล็อกออนไลน์

บริการทำลายเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์

KDC ขอเสนอบริการทำลายเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ 2 ประเภท คือ

•  แบบในสถานที่ ( สำนักงานของลูกค้า ) 
•  แบบนอกสถานที่ ( ที่โรงต้มของบริษัทฯ )

โดยยึดหลักการทำงาน 3 C * s คือ ประหยัด (Cost Efficient) เป็นความลับ (Confidential) สะดวกสบาย (Convenient) ดังนั้นเมื่อลูกค้าเรียกใช้บริการการทำลาย บริษัทฯจะเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุก่อนการทำลายและนำเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ปลอดภัยและ เป็นความลับต่อไป

จุดเด่นของกระบวนการทำลายของ KDC คือ แทนที่จะใช้วิธีการย่อยเอกสารแบบทั่วไป KDC ใช้วิธีการต้มแทน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกย่อยสลายด้วยกรรมวิธีนี้ โดยแยกของที่ไม่ใช่กระดาษออก เช่น คลิปดำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการย่อยเอกสารแบบธรรมดาสำหรับท่านที่ต้องการการทำลายด้วยวิธีนี้

 ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. สามารถป้องกันข้อมูลรั่วไหลได้ในระดับสูง
  2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
  3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. มีใบประกาศนียบัตรรับรองการทำลาย
  5. สะดวกสบายมากที่สุด

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม