แคตตาล็อกออนไลน์

ฉนวนสำหรับงานทั่วไป

MicroFiber เป็นฉนวนใยแก้วชนิดม้วนและแผ่นเนื้อฉนวนใส่สารพิเศษป้องกันน้ำ และ ความชื้น Non Water Absorption ผลิตขึ้นรูปจากโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก.486. มอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM, UL ,NFPA 90A, และBritish Standards เป็นต้น

MicroFiber เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกัน การซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม้ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสทธิ์ เฉพาะของ ไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

MicroFiber เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับงานทั่วไปเหมาะสมกับอาคาร สำนักงานโร่างงงาน และระบบส่งลมต่างๆ พร้อมกับช่วยดูดซับเสียงต่างๆ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม