แคตตาล็อกออนไลน์

จัดหาแรงงานถูกกฎหมาย พม่า ลาว เวียดนาม MOU แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาสรรหาว่าจ้าง

และบริหารแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายภายใต้ข้อตกลง

แรงงาน MOU ได้แก่ แรงงานจากประเทศพม่าถูกกฎหมาย กัมพูชาถูกกฎหมาย

ลาวถูกกฎหมาย และแรงงานเวียดนามถูกกฎหมาย ให้กับภาคธุรกิจส่วนต่าง

ติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานถูกกฎหมาย ที่ท่านมั่นใจได้
จัดหางาน ซิลเวอร์แอนด์โกลด์ แมนเนจเมนท์

เบอร์โทรติดต่อ : 0-2509-3961-2, 0-2946-8686, 0-2509-2716


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม