แคตตาล็อกออนไลน์

   รับบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แรงงานพม่า แรงงาน MOUและพิสูจน์สัญชาติแรงงานได้รับอนุญาติจากกระทรวงแรงงาน และสถานฑูตพม่า

   ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน พร้อมทั้งนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา ให้ตรงตามความต้องการในธุรกิจของลูกค้า

    บริการเอกสารแรงงานต่างด้าว  โดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยและทีมงานในการสรรหาแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งในการจัดทำเอกสารต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดหางานให้คนหางานในประเทศ- ประสานงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

    ยื่นเอกสารแรงงานพม่ากรณีครบ 4 ปี

   จัดทำเอกสาร พร้อมจัดหางานในประเทศ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม