YellowPages ร่วมกับ AIS มอบโปรโมชันพิเศษ
เพื่อผู้ประกอบการสู้โควิดไปด้วยกัน

เพิ่มให้ทั้งค่าโทร ค่าเน็ต ฟรีถึง 2 ต่อ!

ฟรี 1 โทรทุกเครือข่ายเพิ่มให้ถึง 150 นาทีต่อเดือนต่อหมายเลข สูงสุด 12 รอบบิล
ฟรี 2 อินเตอร์เน็ตเพิ่มให้อีกถึง 5GB ต่อเดือน ต่อหมายเลข สูงสุด 3 รอบบิล
รวมมูลค่าถึง 4,050 บาทต่อหมายเลข สำหรับลูกค่าที่ใช้เครื่อขาย AIS เเบบรายเดือนเท่านั้น

เพียงชำระค่าบริการค่าลงโฆษณากับ YellowPages ภายในช่วงเวลาโปรโมชันนี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. กรณีเป็นลูกค้าในระบบรายเดือน AIS อยู่แล้วสามารถแจ้งหมายเลขผ่านทาง YellowPages

2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายเพิ่มฟรี 150 นาทีต่อเดือนต่อหมายเลข สูงสุด 12 รอบบิล และ รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี 5GB ต่อเดือน ต่อหมายเลข สูงสุด 3 รอบบิล รวมมูลค่าถึง 4,050 บาทต่อหมายเลข สำหรับลูกค้า AIS รายเดือนเท่านั้น

3. กรณีใช้งานหมายเลขเครือข่ายอื่น สามารถติดต่อขอย้ายค่ายหรือเปิดหมายเลข AIS ใหม่ผ่าน AIS Call Center 1175 หรือ 1149 แล้วจึงแจ้งหมายเลขต่อ YellowPages เพื่อรับสิทธิ์

4. มอบสิทธิ์สำหรับผู้ลงโฆษณากับ YellowPages และทำรายการชำระค่าโฆษณาทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในช่วงเวลาโปรโมชันเท่านั้น

5. ยอดการชำระค่าโฆษณาแล้ว ทุก 5,000 บาท (ก่อน VAT) สามารถรับสิทธิ์ 1 หมายเลข

6. กรณีเป็นการชำระเงินด้วยเช็ค ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับเช็คที่เครียริ่งรายการสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาโปรโมชันแล้วเท่านั้น

7. หมายเลข AIS จะต้องเป็นของนิติบุคคลที่ซื้อโฆษณากับ YellowPages หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงาน ภายในองค์กรของผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

8. เมื่อลูกค้าแจ้งยืนยันหมายเลขรับสิทธิ์กับทาง YellowPages แล้ว ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ภายใน 14 วัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขรับสิทธิ์ได้

9. ระยะเวลาโปรโมชั่น 2 เมษายน 2563 - 31 กรกฏาคม 2563

10. ระยะเวลาแจ้งหมายเลข AIS เพื่อรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้

callcenter-icon

ติดต่อทีมงาน

โทร. 0-2262-8888 ต่อ 8615, 8686 | จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ติดต่อ