1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. ภาวะตัวเหลืองและครุภัณฑ์โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

ภาวะตัวเหลืองและครุภัณฑ์โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

เด็กตัวเหลือง เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด โดยพบได้ถึงร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดครบกำหนดและพบได้สูงถึงร้อยละ 80 ของทารกเกิดก่อนกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถหาได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าหากมีภาวะตัวเหลืองนานกว่า 3 สัปดาห์ อาจเป็นอาการบ่งบอกถึงโรคบางชนิดได้ 

เด็กตัวเหลือง1

สาเหตุ

ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากระดับสารบิลิรูบินหรือสารสีเหลืองในเลือดที่สูงมากเกินไป โดยสารนี้เกิดขึ้นเมื่อเม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายแตกตัว ในภาวะปกติ บิลิรูบินในกระแสเลือดจะถูกส่งไปที่ตับและขับออกทางอุจจาระ แต่ในเด็กแรกเกิด ตับจะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ไม่สามารถกำจัดสารนี้ได้รวดเร็วพอ และอาจเกิดจากการมีพยาธิสภาพ

อาการ

เด็กแรกเกิดมักเริ่มมีภาวะตัวเหลืองและตาเหลืองในช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอด โดยอาการเริ่มจากใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ก่อนลามไปส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ลำตัว ท้อง แขน ขา และอาจมีสีเหลืองชัดขึ้นเมื่อใช้ปลายนิ้วกด ทั้งนี้ภาวะตัวเหลืองที่รุนแรงอาจแสดงถึงปัญหาสุขภาพหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการมีสารบิลิรูบินในเลือดมากเกินไปได้ ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์ทันที หากทารกตัวเหลืองมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือตัวเหลืองนานกว่า 3 สัปดาห์

ภาวะตัวเหลือง

3 วิธีการรักษาภาวะตัวเหลือง

1. การส่องไฟ

โดยใช้หลอดไฟชนิดพิเศษให้แสงสีฟ้าที่มีความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมเท่านั้น ขณะส่องไฟ จะต้องถอดเสื้อผ้าทารก ปิดตา และแพทย์จะตรวจเลือดดูระดับบิลิรูบินเป็นระยะจนลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ผลเสียของการส่องไฟคือ อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ น้ำหนักตัวลดลง เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นจากการส่องไฟ ซึ่งถ้าค่าบิลิรูบินต่ำกว่า 20 จะใช้วิธีนี้ในการรักษา

2. การเปลี่ยนถ่ายเลือด  

เป็นการเอาเลือดทารกที่มีบิลิรูบินสูงออกจากตัวเด็กและเติมเลือดอื่นเข้าไปทดแทน จะทำในกรณีที่ระดับบิลิรูบินสูงมากหรือทารกเริ่มมีอาการแสดงทางสมองเพื่อลดระดับบิลิรูบินอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าค่าบิลิรูบินสูงกว่า 20 จะใช้วิธีนี้ในการรักษา

3) การฉีดอิมมูโนโกลบูลินเข้าเส้นเลือด

ในกรณีที่ภาวะตัวเหลืองเกิดจากเลือดของแม่และเด็กไม่เข้ากัน สารก่อภูมิคุ้มกันจากแม่จะจับตัวกับเม็ดเลือดแดงของทารกจนทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัว การฉีดอิมมูโนโกลบูลินเข้าทางเส้นเลือดจะช่วยลดระดับสารก่อภูมิคุ้มกันและอาจลดภาวะตัวเหลืองได้ โดยไม่จำเป็นต้องรับการถ่ายเลือด 

การป้องกัน

เด็กตัวเหลืองเป็นภาวะที่ป้องกันไม่ได้ แต่มีแนวทางที่อาจช่วยป้องกันไม่ให้เด็กมีอาการตัวเหลืองรุนแรงขึ้นกว่าเดิมได้ คือ การให้เด็กดูดนมแม่ 8-12 ครั้ง ต่อวัน ในช่วงแรกคลอด เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ป้องกันภาวะขาดน้ำ และช่วยขับสารบิลิรูบินออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น 

 

ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กตัวเหลือง

เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบ 360 องศา

เครื่องส่องไฟ360องศา

ใช้ลดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได้อย่างรวดเร็ว มีหลอด LED ที่มีความยาวคลื่นแสงของหลอดอยู่ในช่วง 460- 490 นาโนเมตร ส่องรอบตัวทารก 360 องศา เครื่องสามารถบอกค่าความเข้มแสงที่ปรับตั้งบนหน้าจอ LED แบบสัมผัส (touch screen) ได้ตั้งแต่ 30-70 µW/cm²/nm ขณะส่องไฟรักษาได้ เครื่องสามารถวัดอุณหภูมิภายใน chamber ได้ มีระบบตั้งเวลาการทำงานได้และมีระบบนับชั่วโมงรวมการทำงานของเครื่อง

เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบด้านบน

เครื่องส่องไฟด้านบน

ใช้หลอดไฟแบบLED ที่มีความยาวคลื่นแสงของหลอดอยู่ในช่วง 460- 490 นาโนเมตร เครื่องสามารถบอกค่าความเข้มแสงที่ปรับตั้งบนหน้าจอ LED แบบสัมผัส (touch screen) ได้ตั้งแต่ 30-60 µW/cm²/nmใน ระยะห่างโดยประมาณ 40 cm และสามารถปรับระดับความเข้มของแสงที่ใช้ในการรักษาได้ 7 ระดับ ตามความรุนแรงของอาการ

เครื่องส่องไฟด้านล่าง

เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบด้านล่าง

ใช้หลอดไฟแบบLED ที่มีความยาวคลื่นแสงของหลอดอยู่ในช่วง 460- 490 นาโนเมตร เครื่องสามารถบอกค่าความเข้มแสงที่ปรับตั้งบนหน้าจอ LED แบบสัมผัส (touch screen) ได้ตั้งแต่ 30-60 µW/cm²/nmใน ระยะห่างโดยประมาณ 25 cm และสามารถปรับระดับความเข้มของแสงที่ใช้ในการรักษาได้ 7 ระดับ ตามความรุนแรงของอาการ

เครื่องส่องไฟด้านบน-ล่าง

เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบด้านบน-ล่าง

ใช้หลอดไฟแบบLED ที่มีความยาวคลื่นแสงของหลอดอยู่ในช่วง 460- 490 นาโนเมตร เครื่องสามารถบอกค่าความเข้มแสงที่ปรับตั้งบนหน้าจอ LED แบบสัมผัส (touch screen) ได้ตั้งแต่ 30-60 µW/cm²/nmใน ระยะห่างด้านบนโดยประมาณ 40 cm และระยะห่างด้านล่างโดยประมาณ 25 cm สามารถปรับระดับความเข้มของแสงที่ใช้ในการรักษาได้ 7 ระดับ ตามความรุนแรงของอาการ

เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบิน

เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด

เป็นเครื่องที่ใช้ใช้ตรวจวัดระดับสาร บิลิรูบิน ในซีรั่ม (เลือด) ในทารกแรกเกิด หรือสารเหลืองในตัวเด็กทารกแรกเกิดได้ วัดค่าความผิดปกติของ บิลิรูบิน ในเลือดที่มากเกินปกติ และนำไปสู่กระบวนการรักษาในขั้นต่อไปได้ ดูการสาธิตวิธีใช้เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด 

ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ

ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ

เป็นตู้ที่ใช้สำหรับการเตรียมสิ่งส่งตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ชนิด Biosafety Cabinet เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในอากาศสู่สิ่งแวดล้อม ตู้มีคุณสมบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจแบบอัตโนมัติได้

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

เรียกได้อีกชื่อว่า "Centrifuge” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยมีประโยชน์ คือ ช่วยในการแยกอนุภาคออกจากกัน โดยอาศัยหลักพิสิกส์ในเรื่องความเฉื่อยของอนุภาค เมื่อในของผสมมีอนุภาคหลายชนิดอยู่รวมกัน การแยกชนิดของอนุภาคต่างๆ ให้เป็นชนิดต่างๆที่ชัดเจน จะสามารถนำอนุภาคเหล่านั้นไปใช้งาน วิเคราะห์ผล หรือตรวจวัดทางด้านอื่นต่อได้อย่างเหมาะสม

 

ทารกที่ตัวเหลืองมาก ถ้าหากมีการสะสมของสารบิลิรูบินมากจนเกินไป จะเป็นพิษต่อระบบประสาทและสมองได้ โดยเด็กที่ตัวเหลืองมากถึงระดับเป็นพิษ เมื่อโตขึ้นจะมีการพัฒนาของสมองผิดปกติในด้านการนั่ง การยืน การเดินและการได้ยิน ดังนั้นจึงควรรีบรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ และสำหรับโรงพยาบาลใดสนใจครุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ซีนิธ ซายน์ จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายและให้บริการ ตู้ Biosafety และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและทารก จำหน่าย ตู้เก็บเสมหะและเครื่องส่องไฟทารกภาวะตัวเหลือง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล 

 

บริษัท ซีนิธ ซายน์ จำกัด
ที่อยู่ :
37/13 ซอย 58/10 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0-2156-2615
อีเมล :zenithsc09@gmail.com
เว็บไซต์ :https://www.zenithscience.com, https://zenithscience.yellowpages.co.th
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30
 

บทความล่าสุด

Tags

Online marketingกระเช้าไฟฟ้ากาแฟของพรีเมี่ยมครุภัณฑ์โรงพยาบาลคอนกรีตชุบโลหะตะกร้าผลไม้ถุงมือผ้าท่อท่อร้อยสายไฟเหล็กน้ำหอมบรรจุภัณฑ์พลาสติกบอยเลอร์ปฏิทินไทย-จีนประปาสแตนเลสผ้าตาข่ายผ้าม่านพัดลมโรงานฟิล์มกรองแสงรองเท้าแตะระบบควบคุมอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยรีโมทคอนโทรลร่มลูกหมากรถยนต์สบู่สมุนไพรสารหล่อลื่นสารเคมีสุสานสแตนเลสหลังคาเมทัลชีทอลูมิเนียมอาคารสำนักงานให้เช่าอุปกรณ์การแพทย์เคมีภัณฑ์เครน รถเครน ปั้นจั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องซีลสูญญากาศเครื่องทุ่นแรงเครื่องปรับอากาศเช่ารถเครนเตียงผู้ป่วยเทอร์โบเศษเหล็กเสาเข็มเหล็กแก๊สรถยนต์แพคเกจจิ้งแรงงานต่างด้าวแอมโมเนียโรงพิมพ์ให้เช่ารถแทรกเตอร์ไม้