1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. ชุบชีวิตเพิ่มมูลค่า"เศษเหล็ก" อีกครั้ง

ชุบชีวิตเพิ่มมูลค่า"เศษเหล็ก" อีกครั้ง

 

 

“เศษเหล็ก” ที่เหลือใช้จากการใช้งาน  เมื่อเสื่อมสภาพลงแล้วจะส่งผลให้เป็นเศษเหล็กเหลือใช้ที่รอทิ้งจำนวนมาก เริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถย่อยสลาย ก่อให้เกิดของเสียอันตราย และมีสารที่เป็นมลพิษ เศษเหล็กเหล่านี้มีวิธีกำจัด คือ ทิ้งเป็นขยะหรือผ่านการซื้อขายตามมาตรฐาน เพื่อนำมาคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการหลอมด้วยเตาหลอม จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กกล่อง เหล็กแป็ป เหล็กแบน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกต่อไป

 

เศษเหล็กที่เหลือจากผลิตเครื่องยนต์ (Scrap from engine production)


สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์ โดยทั่วไปต้องใช้โลหะเป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ โดยชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุดิบเหล่านี้ จะต้องผ่านกรรมวิธีในการผลิต ทางกลศาสตร์ เช่น การตัด การเจาะ การเจียรและการขัดชิ้นงาน ให้ได้ตามคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการผลิต ทำให้เกิดเศษชิ้นส่วนเหล็ก เหลือทิ้งจากขั้นตอนการผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการเศษวัสดุโลหะเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วยเช่นกัน

 

เศษเหล็กอุตสาหกรรม (Scrap steel industry)

เหล็กที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรม หรือสินค้าที่ชํารุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ และหมดอายุการใช้งาน เศษเหล็กเหล่านี้มีวิธีกำจัด คือ ทิ้งเป็น ขยะหรือผ่านการซื้อขายตามมาตรฐานเศษเหล็ก เพื่อนำมาคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการหลอมด้วยเตาหลอม จะได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กกล่อง เหล็กแป็ป เหล็กแบน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อ นำไปใช้งานต่อไป

 

เศษเหล็กจากการรื้ออาคาร (Steel Construction)


เศษเหล็กที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดจนใช้งานไม่ได้ เหล็กเป็นเหมือนโครงกระดูกให้ตัวอาคาร เสาทุกต้น ผนังทุกด้านล้วนต้องมีเหล็กขนาดต่างๆฝังลึกอยู่ภายในเพื่อเสริมแรง และป้องกันการทรุดตัว เหล็กเส้นที่ได้จากการทุบตึกจึงสร้างมูลค่าได้ ซึ่งเหล็กมีข้อดีอย่างหนึ่งคือความเป็นอมตะ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็สามารถหลอมเหล็กและแปรรูปนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ไม่จำกัด อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแกร่งได้ทุกครั้งที่หลอมขึ้นรูปใหม่

 

 

เศษเหล็กเหลือใช้จากงานก่อสร้าง (Scrap from construction)


 มาจากการปรับปรุงสภาพหรือการรื้อถอน ถนน อาคาร โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเศษวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานก่อสร้างเช่น ชิ้นส่วนวัสดุที่เหลือจากการตัด วัสดุที่แตกหักเสียหาย หีบห่อบรรจุภัณฑ์ของวัสดุที่ใช้แล้วในระหว่างการก่อสร้าง ส่วนใหญ่แล้วเศษวัสดุจากการรื้อถอน จะปะปนกันหลายชนิด ทั้งส่วนของเศษวัสดุคอนกรีต เหล็ก อิฐ ไม้ และวัสดุอื่นๆ รวมถึงส่วนที่เป็นอันตราย

 

 

เศษเหล็กเหลือใช้จากซากรถยนต์เก่า (Scrap car)


ซากรถยนต์เก่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เศษเหล็กซากรถยนต์เก่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้กว่า 90%  โดยน้ำหนัก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการจัดการซากรถที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด

 


เศษเหล็กจากสินค้าที่หมดอายุ (Obsolete Scrap)

เป็นเศษเหล็กที่เกิดจากกิจกรรมการดํารงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าเหล็กจะไม่มีวันหมดอายุแต่ถ้าเก็บไม่ดีก็อาจเกิดความเสียหายได้เช่นฝุ่นเกาะสนิมกินเข้าเนื้อเหล็ก หรือที่เราเรียกว่า “สนิมขุม” หรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้บริโภคอาจดูวันที่ผลิตประกอบ เพื่อปฏิเสธการรับสินค้าได้

 


เศษเหล็กจากโรงหลอม หล่อเหล็กที่มีเตาหลอม (Home Scrap)


ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้ตามคุณภาพ ด้วยคุณสมบัติของเหล็กที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลใหม่ได้เกือบ 100% เมื่อเทียบกับเศษวัสดุชนิดอื่น เศษเหล็กจึงถูกนํามารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเหล็กอีกครั้งหนึ่ง

 


เศษเหล็กเหลือใช้จากปั๊มตะแกรง (Steel grating pump)


เศษเหล็กเหลือใช้จากปั๊มตะแกรง หรือเรียกว่า “ตะแกรงเหล็กฉีก” เป็นเศษเหล็กที่เกิดจากการทำประตูรั้วบ้าน จัดเป็นวัสดุที่เข้ามาเป็นที่นิยมในประเทศไทยได้ระยะหนึ่ง และความนิยมในตัวตะแกรงเหล็กฉีก ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งานตะแกรงเหล็กจึงเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมาก เพราะหากไม่มีความชำนาญ อาจก่อให้เกิดปัญหา ความผิดพลาด ทำให้ชิ้นงานเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ และเกิดเป็นเศษเหล็ก

 

เศษเหล็ก จึงมีคุณค่ามากกว่าการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตเหล็ก เนื่องจากการรีไซเคิลเศษเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่ชาญฉลาดของการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล็ก การนำเศษเหล็กกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามทั้งเก็บไว้และชั่งกิโลขาย หรือทิ้งให้เป็นขยะ ทั้งนี้ “บริษัท น่ำเซ้งค้าเหล็ก จำกัด” มีบริการรับซื้อเศษเหล็กและจำหน่ายเศษเหล็กทุกชนิดทั่วประเทศ ให้ราคาดียุติธรรม ไม่มีที่ทิ้งหรือจะขายให้ที่ไหนทางเรา รับซื้อเศษเหล็กให้ราคาดี และไม่น่าเชื่อเลยว่าจากเศษเหล็กไร้ค่าจะสามารถชุบชีวิตสู่มูลค่ามหาศาล “เหล็ก”ไม่มีวันตายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่รู้จบ

 

 

บริษัท น่ำเซ้งค้าเหล็ก จำกัด

121 หมู่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 


โทรศัพท์: 0-2755-9100 , 0-2183-2049-51 
เว็บไซต์: https://numsengsteel.yellowpages.co.th/