1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. ยืดอายุการใช้งานของ "โลหะ" สู่ความงดงามที่นำมาใช้ไ...

ยืดอายุการใช้งานของ "โลหะ" สู่ความงดงามที่นำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

ปัจจุบันการเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานประเภทโลหะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก มีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการขยายตัวของเศรษฐกิจก็ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เสื่อมโทรมและหมดสิ้น  กลุ่มผู้ผลิตจึงได้มองหาวิธีการใหม่ๆเพื่อบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาการถูกกัดกร่อน และเสื่อมสภาพ มีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การทาสีหรือพ่นสี (Spraying) 

เป็นวิธีที่นิยมใช้ในทางปฏิบัติทั่วไปในงานก่อสร้างภายในประเทศ เพราะเป็นวิธีที่สามารถดำเนินงานได้โดยสะดวก ไม่ซับซ้อนในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบสี (Painting System) เพื่อให้ได้สมรรถนะตามระดับการใช้งานที่เจ้าของงานต้องการ เช่น ต้องการให้โครงสร้างมีอายุใช้งานได้กี่ปี เป็นต้น

 

การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dipped galvanizing)

เป็นกระบวนการชุบโลหะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย และกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน คือ การเตรียมผิว (surfacepretreatment)  เพื่อกำจัดคราบไขมันออกจากผิวชิ้นงาน

 

การอบแห้ง (Drying)

กระบวนการลดความชื้น ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุที่ชื้น เพื่อไล่ความชื้นออก ด้วยการระเหย โดยของเหลวที่อยู่ภายในวัสดุจะเคลื่อนที่ออกมายังผิวยิ่งโลหะมีความชื้นที่สูง ยิ่งเกิดสนิมได้เร็วขึ้น แต่หากสามารถคุมความชื้นของโลหะให้น้อยลงได้ จะเกิดสนิมในอัตราที่ต่ำมาก เพราะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสนิมคือค่าความชื้น

 

ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในสายละลายเกลือของโลหะ (Metallic salt) แล้วทำให้อิออนบวก วิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบที่ชิ้นงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบ (Cathode) ทำให้เกิดชั้นเคลือบผิวบางๆของโลหะที่เป็นสารละลาย มาเคลือบอยู่บนผิวนอกของชิ้นงาน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า จากแหล่งกำเนิดไฟ ต่อกระแสไฟให้ครบวงจร อนุภาคเล็กๆของโลหะที่เป็นสารละลาย จะวิ่งไปเคลือบผิวบนชิ้นงาน ที่นำมาใช้ในการชุบ เช่น การชุบเงิน, ชุบทอง, ทองดำขาว, ทองแดง, นิกเกิล ฯลฯ

 

การระบายอากาศ (Ventilation) 

โรงงานอุตสาหกรรม มักจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนและฝุ่นละออง จึงต้องมีการควบคุมโดยการระบายอากาศให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศกำจัดกลิ่นและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และมลสารพิษที่มากับอากาศเช่นฝุ่น ควัน และสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile organic compound หรือ VOC)การระบายอากาศมักจะหมุนเวียนโดยการใช้อุปกรณ์ที่อาจจะทำความร้อน, ความเย็น, ทำความชื้น หรือ ดูดความชื้นไปด้วยในขณะเดียวกัน

 

เครื่องฉีดพ่นสเปรย์น้ำเค็ม (Salt Spray Tester)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิความชื้น อีกทั้งยังตรวจวัดปริมาณละอองเกลือแบบอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยลดการเกิดสนิม ได้มีการออกแบบเครื่องและคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการสร้างสรรค์ปัญหาที่ทำให้เกิดสนิม ทั้งนี้เครื่องฉีดพ่นสเปรย์น้ำเค็มได้ทำการทดสอบมาแล้วเป็นเวลาหลายปี

 

สารเคลือบเชื่อมประสานช่วยยืดอายุการใช้งานโลหะ (Bonded coating)

ใช้ป้องกันการสึกหรอเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างผิวโลหะของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ได้แก่ ล้อฟันเฟือง (Gear wheels), เส้นของเกลียวสลัก (Screw threads) และสายโซ่จักรยาน (Bicycle chains) ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำ เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นอาจรวมตัวกับฝุ่นและสิ่งสกปรกทำให้ผิวโลหะถลอก เกิดการสึกกร่อนได้

 

การตกเคลือบด้วยไอเคมี (Vapor Deposition)

เป็นกรรมวิธีสร้างชั้นฟิล์มที่มีความหนา 4–8 ไมโครเมตรภายในเตาที่อุณหภูมิ 800-1000 °Cสามารถทำการเคลือบฟิล์ม ทั้งแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้นบนผิวโค้งให้มีความละเอียดและสม่ำเสมอ มีแรงยึดเกาะสูงมีข้อดีได้แก่ เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ แต่ความแข็งแรงจะมีค่าลดลง

 

ชุบโครเมียม (Chrome plated) 

เพื่อเพิ่มความสวยงาม เงางาม และเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีขึ้นแก่ชิ้นงานเป็นการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นกระบวนการใช้กระแสไฟฟ้าไปทำปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีด้วยการลดค่า (Reduce) อิออนโลหะซึ่งมีประจุบวก (Cations) ในน้ำยาชุบ (Electrolytes) แล้วทำให้สารโลหะไปเคลือบหรือยึดเกาะกับชิ้นวัตถุชนิดนำไฟฟ้าได้ เกิดแผ่นบางของโลหะหุ้มที่ผิวด้านนอกของวัตถุ ชิ้นงานหรือชิ้นวัตถุจะต่อเข้ากับขั้วลบ (Cathode)หากเริ่มลอกหรือมีร่องรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อย ให้รีบนำน้ำยาเคลือบเล็บชนิดใสแต้มลงตรงจุดนั้น เพื่อช่วยยับยั้งการหลุดล่อนเพิ่มเติม

 

น้ำมันหล่อเย็น (cutting fluid)

ใช้ในการหล่อลื่นหรือเพื่อลดความร้อนและการเสียดสีมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมที่จะส่งผลให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเกิดความเสียหายได้ แต่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับน้ำ เป็นสารหล่อเย็นที่ดีที่สุดและมีราคาถูกที่สุดแต่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสนิมได้ ยกเว้นว่าได้เติมสารป้องกันการเกิดสนิมเข้าไป ในปัจจุบันของเหลวที่ใช้ในการหล่อเย็นทุกตัวมีสารป้องกันการเกิดสนิมเป็นส่วนประกอบคุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็นควรมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี มีความเสถียรมากป้องกันการเกิดสนิม 

 

การชุบนิเกิล (Nickel Plating)

การชุบโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และช่วยให้มีผิวแวววาวมากขึ้น ป้องกันการกัดกร่อน และการเสียดสีได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเพิ่มความสวยงามให้แก่ชิ้นงาน เหมาะกับงานคุณภาพสูงที่ต้องการความแข็งแรงและความสวยงาม เช่น ชิ้นส่วน รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

จะเห็นได้ว่า.. การยืดอายุการใช้งานของ “โลหะ” นั้น เป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคนิคหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นผิว เพิ่มความทนทาน ปรับปรุงรูปลักษณ์ และประสิทธิภาพ ที่ “โรงชุบโลหะ ส เจริญ เพลทติ้ง” มีระบบจัดการ “บริการชุบโลหะกลุ่มอุตสาหกรรม” ครบวงจร ด้วยเครื่องชุบระบบออโตเมติกที่ทันสมัย ไฉไลเวอร์รองรับความต้องการแบบปกติและเร่งด่วนเพื่อทนทานต่อการกัดกร่อน และเสื่อมสภาพในทุกสภาพแวดล้อมเร็วกว่าที่ควร ส่งชิ้นงานด้วยความปราณีตถึงมืออย่างอุ่นใจ

 

 

บริษัทส เจริญ เพลทติ้ง จำกัด


ที่อยู่ :128/975 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม 21 ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 0-2763-8512, 0-2317-6156
เว็บไซต์: https://sorchareanplating.yellowpages.co.th