1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. ยืดอายุการใช้งานของ "โลหะ" สู่ความงดงามที่นำมาใช้ไ...

ยืดอายุการใช้งานของ "โลหะ" สู่ความงดงามที่นำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

ปัจจุบันการเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานประเภทโลหะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก มีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการขยายตัวของเศรษฐกิจก็ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เสื่อมโทรมและหมดสิ้น  กลุ่มผู้ผลิตจึงได้มองหาวิธีการใหม่ๆเพื่อบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาการถูกกัดกร่อน และเสื่อมสภาพ มีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส เจริญเพลทติ้ง1

การทาสีหรือพ่นสี (Spraying) 

เป็นวิธีที่นิยมใช้ในทางปฏิบัติทั่วไปในงานก่อสร้างภายในประเทศ เพราะเป็นวิธีที่สามารถดำเนินงานได้โดยสะดวก ไม่ซับซ้อนในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบสี (Painting System) เพื่อให้ได้สมรรถนะตามระดับการใช้งานที่เจ้าของงานต้องการ เช่น ต้องการให้โครงสร้างมีอายุใช้งานได้กี่ปี เป็นต้น

 

ส เจริญเพลทติ้ง2

การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dipped galvanizing)

เป็นกระบวนการชุบโลหะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย และกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน คือ การเตรียมผิว (surfacepretreatment)  เพื่อกำจัดคราบไขมันออกจากผิวชิ้นงาน

 

ส เจริญเพลทติ้ง3

การอบแห้ง (Drying)

กระบวนการลดความชื้น ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุที่ชื้น เพื่อไล่ความชื้นออก ด้วยการระเหย โดยของเหลวที่อยู่ภายในวัสดุจะเคลื่อนที่ออกมายังผิวยิ่งโลหะมีความชื้นที่สูง ยิ่งเกิดสนิมได้เร็วขึ้น แต่หากสามารถคุมความชื้นของโลหะให้น้อยลงได้ จะเกิดสนิมในอัตราที่ต่ำมาก เพราะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสนิมคือค่าความชื้น

 

ส เจริฐเพลทติ้ง4

ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในสายละลายเกลือของโลหะ (Metallic salt) แล้วทำให้อิออนบวก วิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบที่ชิ้นงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบ (Cathode) ทำให้เกิดชั้นเคลือบผิวบางๆของโลหะที่เป็นสารละลาย มาเคลือบอยู่บนผิวนอกของชิ้นงาน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า จากแหล่งกำเนิดไฟ ต่อกระแสไฟให้ครบวงจร อนุภาคเล็กๆของโลหะที่เป็นสารละลาย จะวิ่งไปเคลือบผิวบนชิ้นงาน ที่นำมาใช้ในการชุบ เช่น การชุบเงิน, ชุบทอง, ทองดำขาว, ทองแดง, นิกเกิล ฯลฯ

 

ส เจริญเพลทติ้ง5

การระบายอากาศ (Ventilation) 

โรงงานอุตสาหกรรม มักจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนและฝุ่นละออง จึงต้องมีการควบคุมโดยการระบายอากาศให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศกำจัดกลิ่นและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และมลสารพิษที่มากับอากาศเช่นฝุ่น ควัน และสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile organic compound หรือ VOC)การระบายอากาศมักจะหมุนเวียนโดยการใช้อุปกรณ์ที่อาจจะทำความร้อน, ความเย็น, ทำความชื้น หรือ ดูดความชื้นไปด้วยในขณะเดียวกัน

 

ส เจริญเพลทติ้ง6

เครื่องฉีดพ่นสเปรย์น้ำเค็ม (Salt Spray Tester)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิความชื้น อีกทั้งยังตรวจวัดปริมาณละอองเกลือแบบอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยลดการเกิดสนิม ได้มีการออกแบบเครื่องและคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการสร้างสรรค์ปัญหาที่ทำให้เกิดสนิม ทั้งนี้เครื่องฉีดพ่นสเปรย์น้ำเค็มได้ทำการทดสอบมาแล้วเป็นเวลาหลายปี

 

ส เจริญเพลทติ้ง7

สารเคลือบเชื่อมประสานช่วยยืดอายุการใช้งานโลหะ (Bonded coating)

ใช้ป้องกันการสึกหรอเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างผิวโลหะของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ได้แก่ ล้อฟันเฟือง (Gear wheels), เส้นของเกลียวสลัก (Screw threads) และสายโซ่จักรยาน (Bicycle chains) ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำ เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นอาจรวมตัวกับฝุ่นและสิ่งสกปรกทำให้ผิวโลหะถลอก เกิดการสึกกร่อนได้

 

ส เจริญเพลทติ้ง8

การตกเคลือบด้วยไอเคมี (Vapor Deposition)

เป็นกรรมวิธีสร้างชั้นฟิล์มที่มีความหนา 4–8 ไมโครเมตรภายในเตาที่อุณหภูมิ 800-1000 °Cสามารถทำการเคลือบฟิล์ม ทั้งแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้นบนผิวโค้งให้มีความละเอียดและสม่ำเสมอ มีแรงยึดเกาะสูงมีข้อดีได้แก่ เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ แต่ความแข็งแรงจะมีค่าลดลง

 

ส เจริญเพลทติ้ง9

ชุบโครเมียม (Chrome plated) 

เพื่อเพิ่มความสวยงาม เงางาม และเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีขึ้นแก่ชิ้นงานเป็นการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นกระบวนการใช้กระแสไฟฟ้าไปทำปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีด้วยการลดค่า (Reduce) อิออนโลหะซึ่งมีประจุบวก (Cations) ในน้ำยาชุบ (Electrolytes) แล้วทำให้สารโลหะไปเคลือบหรือยึดเกาะกับชิ้นวัตถุชนิดนำไฟฟ้าได้ เกิดแผ่นบางของโลหะหุ้มที่ผิวด้านนอกของวัตถุ ชิ้นงานหรือชิ้นวัตถุจะต่อเข้ากับขั้วลบ (Cathode)หากเริ่มลอกหรือมีร่องรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อย ให้รีบนำน้ำยาเคลือบเล็บชนิดใสแต้มลงตรงจุดนั้น เพื่อช่วยยับยั้งการหลุดล่อนเพิ่มเติม

 

ส เจริญเพลทติ้ง10

น้ำมันหล่อเย็น (cutting fluid)

ใช้ในการหล่อลื่นหรือเพื่อลดความร้อนและการเสียดสีมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมที่จะส่งผลให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเกิดความเสียหายได้ แต่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับน้ำ เป็นสารหล่อเย็นที่ดีที่สุดและมีราคาถูกที่สุดแต่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสนิมได้ ยกเว้นว่าได้เติมสารป้องกันการเกิดสนิมเข้าไป ในปัจจุบันของเหลวที่ใช้ในการหล่อเย็นทุกตัวมีสารป้องกันการเกิดสนิมเป็นส่วนประกอบคุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็นควรมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี มีความเสถียรมากป้องกันการเกิดสนิม 

 

ส เจริญเพลทติ้ง11

การชุบนิเกิล (Nickel Plating)

การชุบโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และช่วยให้มีผิวแวววาวมากขึ้น ป้องกันการกัดกร่อน และการเสียดสีได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเพิ่มความสวยงามให้แก่ชิ้นงาน เหมาะกับงานคุณภาพสูงที่ต้องการความแข็งแรงและความสวยงาม เช่น ชิ้นส่วน รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

จะเห็นได้ว่า.. การยืดอายุการใช้งานของ “โลหะ” นั้น เป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคนิคหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นผิว เพิ่มความทนทาน ปรับปรุงรูปลักษณ์ และประสิทธิภาพ ที่ “โรงชุบโลหะ ส เจริญ เพลทติ้ง” มีระบบจัดการ “บริการชุบโลหะกลุ่มอุตสาหกรรม” ครบวงจร ด้วยเครื่องชุบระบบออโตเมติกที่ทันสมัย ไฉไลเวอร์รองรับความต้องการแบบปกติและเร่งด่วนเพื่อทนทานต่อการกัดกร่อน และเสื่อมสภาพในทุกสภาพแวดล้อมเร็วกว่าที่ควร ส่งชิ้นงานด้วยความปราณีตถึงมืออย่างอุ่นใจ

 

 

บริษัท ส เจริญ เพลทติ้ง จำกัด


ที่อยู่ :128/975 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม 21 ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์:0-2763-8512, 0-2317-6156
อีเมล: sorcharearn@hotmail.com
เว็บไซต์: https://sorchareanplating.yellowpages.co.th
 

บทความล่าสุด

Tags

Online marketingกระเช้าไฟฟ้ากาแฟของพรีเมี่ยมคอนกรีตชุบโลหะตะกร้าผลไม้ถุงมือผ้าท่อท่อร้อยสายไฟเหล็กน้ำหอมบอยเลอร์ปฏิทินไทย-จีนประปาสแตนเลสผ้าตาข่ายผ้าม่านพัดลมโรงานฟิล์มกรองแสงรองเท้าแตะระบบควบคุมอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยรีโมทคอนโทรลร่มลูกหมากรถยนต์สกรูสบู่สมุนไพรสารหล่อลื่นสารเคมีสุสานสแตนเลสหลังคาเมทัลชีทอาคารสำนักงานให้เช่าอุปกรณ์การแพทย์เคมีภัณฑ์เครน รถเครน ปั้นจั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องทุ่นแรงเครื่องปรับอากาศเช่ารถเครนเตียงผู้ป่วยเทอร์โบเศษเหล็กเหล็กแก๊สรถยนต์แพคเกจจิ้งแรงงานต่างด้าวแอมโมเนียโรงพิมพ์ให้เช่ารถแทรกเตอร์ไม้