1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. เริ่มแล้ว!!! ต่ออายุบัตรชมพู แรงงานต่างด้าว 3 สัญช...

เริ่มแล้ว!!! ต่ออายุบัตรชมพู แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ก่อนหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอย่าง เมียนม่า กัมพูชา ลาว หากแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่สามารถยื่นเอกสารและดำเนินการในประเทศไทย  โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง เปิดโอกาสให้แรงงานสามารถยื่นเรื่องที่ไทยได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับแรงงานที่ไม่ต้องการกลับประเทศต้นทาง

จ๊อบส์เวิร์คเกอร์04


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่วีซ่าและใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถดำเนินการต่ออายุเอกสารดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

วิธีตรวจสอบ  

1.แรงงานต้องเป็นกลุ่มที่มาจากพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสารประจำตัวครบถ้วนดังนี้

          - ถือบัตรสีชมพู ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 
          - เล่มพาสปอร์ตเล่มสีแดง หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) 
          - ใบอนุญาตทำงานที่เป็นเล่ม หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือเป็นใบเสร็จคู่กับใบรับคำขอ

            (ต้องไปคัดเล่มที่จัดหางานก่อน)

 

2.ตรวจสอบว่ากิจการของท่านจะต้องให้แรงงานเข้าประกันสังคมหรือไม่ โดยประเภทของประกันสังคมและประกันสุขภาพจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้ 

        a. มีประกันสังคมแล้ว ให้ไปตรวจสุขภาพ ราคา 500 บาท

        b. ยังไม่มีประกันสังคม แต่ต้องเข้าประกันสังคมให้ไปตรวจสุขภาพที่โรงบาลรัฐบาล พร้อมกับซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน ตรวจสุขภาพ 500 ประกันสุขภาพ 3เดือน 500 บาท        

        c. ไม่ต้องเข้าประกันสังคม เช่นงานรับใช้ในบ้าน ปศุสัตว์ ทำสวน ให้ตรวจสุขภาพและทำการซื้อประกันสุขภาพ 2 ปีตรวจสุขภาพ 500 ประกันสุขภาพ 2  ปี 3200 บาท

 

3.ในหลังบัตรสีชมพู ชื่อของนายจ้างตรงกับนายจ้างปัจจุบันหรือไม่ หากไม่ตรงต้องทำการแจ้งเข้ากับนายจ้างที่จะดำเนินการให้เรียบร้อย 

 

จ๊อบส์เวิร์คเกอร์01

ขั้นตอนในการต่ออายุ “บัตรสีชมพู” 

ก่อนที่เอกสารของคนงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ลักษณะจะเป็นการทำได้โดยเฉพาะกลุ่ม คือ นายจ้าง และบริษัท หากทำเองจะต้องเป็นนายจ้างโดยตรงหรือบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมจัดหางานที่มีใบอนุญาตในการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเท่านั้น 


โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

1.    นายจ้างยื่นความต้องการจ้างฯ บัญชีรายชื่อแรงงานฯ กับกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานรับเอกสารในขั้นตอนแรก
2.    หลังจากได้บัญชีรายชื่อมาแล้ว จึงพาแรงงานตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาล โดนกระทรงสาธารณสุข ตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 1
3.    ทำการยื่นคำร้องขออยู่ต่อ และตรวจลงตราวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4.    คนต่างด้าว พร้อมเอกสาร มาแสดง ณ สำนักงาน เพื่อดำเนินการขออนุญาตทำงาน โดยใช้เอกสาร หนังสือเดินทาง ใบตรวจลงตราวีซ่า ใบตรวจสุขภาพ  เอกสารนายจ้าง แบบ ตท.2
5.    ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ หน่วยงานกรมการปกครองตามส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


จ๊อบส์เวิร์คเกอร์03

โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จะมีการเปิดศูนย์ และให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3-5  

สำหรับเอกสารที่นายจ้างต้องเตรียมในการยื่นทำใบอนุญาตทำงานที่จะสิ้นสุดใน 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และแผนที่สถานประกอบการ

2.บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, หนังสือยินยอมให้เช่าสถานที่ กรณีนายจ้างไม่ใช่เจ้าของบ้าน และแผนที่สถานประกอบการ

จ๊อบส์เวิร์คเกอร์02

สำหรับเอกสารแรงงานต่างด้าวที่ต้องเตรียมในการยื่นทำใบอนุญาตทำงานที่จะสิ้นสุดใน 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.   พาสปอร์ต หรือ พาสปอร์ตประเภท TD/CI/TP ที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
2.   วีซ่า
3.   เอกสารแสดงประกันสังคม (กรณีเข้าประกันสังคม)
4.   ใบอนุญาตทำงาน
5.   บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ บัตรสีชมพู
6.   ใบแจ้งออก และใบแจ้งเข้า (ถ้ามี)
7.   เอกสารอื่นๆสำคัญของคนงงานต่างด้าว

 

ขอแนะนำ “บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด”เราให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ  จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตนจ. 0003/2559
ที่อยู่
 : 49,51 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพ 10140
โทรศัพท์ : 0-2018-8688
อีเมล : contact@jobsworkerservice.com
ID Line : @jobsworker
เว็บไซต์ : https://jobsworkerservice.yellowpages.co.th

บทความล่าสุด

Tags

Online marketingกระเช้าไฟฟ้ากาแฟของพรีเมี่ยมคอนกรีตชุบโลหะตะกร้าผลไม้ถุงมือผ้าท่อท่อร้อยสายไฟเหล็กน้ำหอมปฏิทินไทย-จีนประปาสแตนเลสผ้าตาข่ายผ้าม่านพัดลมโรงานฟิล์มกรองแสงรองเท้าแตะระบบควบคุมอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยรีโมทคอนโทรลร่มลูกหมากรถยนต์สกรูสบู่สมุนไพรสารหล่อลื่นสารเคมีสุสานสแตนเลสหลังคาเมทัลชีทอาคารสำนักงานให้เช่าเคมีภัณฑ์เครน รถเครน ปั้นจั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องทุ่นแรงเครื่องปรับอากาศเช่ารถเครนเทอร์โบเศษเหล็กเหล็กแก๊สรถยนต์แพคเกจจิ้งแรงงานต่างด้าวแอมโมเนียโรงพิมพ์ให้เช่ารถแทรกเตอร์ไม้