1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. รักษาสิ่งแวดล้อมถูกวิธีด้วย "เคมีภัณฑ์"

รักษาสิ่งแวดล้อมถูกวิธีด้วย "เคมีภัณฑ์"

ทิศทางของโลกใบใหม่ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกมาตราการต่างๆมาควบคุม เช่น ISO14001:2015, ISO 16075, GMP., HACCP, carbon footprint ดังนั้น ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนจึงต้องตระหนักและให้ความใส่ใจอย่างจริงจังเพื่อโลกที่น่าอยู่ ยั่งยืนตลอดไป 

%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A52007%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94

น้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater)

แม้ว่าแนวโน้มล่าสุด โลกได้รับการพัฒนาเพื่อลดการผลิตหรือรีไซเคิลของเสียในขั้นตอนการผลิต แต่ก็ยังมีปัญหาของน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) ซึ่งเกิดจากบ่อต้มล้างไขมันหรือจะเป็นขบวนการต้มระเหย ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการกำจัดสารเคมีโลหะหนักตกค้าง หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การจัดการสารเคมีที่ดีนั้น ควรมีระบบการจัดการตั้งแต่ระดับผู้ผลิตและผู้บริโภค ระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้โดยการใช้เคมีบำบัดน้ำเสีย และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

น้ำเสียจากเกษตรกรรม (Agricultural Wastewater) 

ยังคงประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จากด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ด้านการปศุสัตว์, ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ อุตสาหกรรมเหล่านี้ มักจะปล่อยของเสียซ้ำๆ ลงสู่ธรรมชาติแหล่งน้ำโดยตรง ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในภายหลังนั่นหมายถึง "การจัดการระบบกำจัดน้ำเสีย" จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนในการกำจัดน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชหรือเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำเสียในส่วนของแหล่งชุมชน (Domestic Wastewater)

เช่น หมู่บ้านจัดสรร, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, ตลาด หรือบ้านพัก น้ำเสียเกิดจากการอุปโภคบริโภค การชำระล้าง ซักล้าง การประกอบอาหาร น้ำเสียประเภทนี้มักจะมีสารอินทรีย์ แบคทีเรีย น้ำมัน และไขมันปนเปื้อน ทำให้น้ำบริเวณโดยรอบมีคุณภาพลดลง รวมไปถึงน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแหล่งชุมชน  

 

ไม่ว่าอนาคตโลกของเราจะก้าวหน้าไปไกลขนาดไหน แต่ยังคงเกิดน้ำเน่าเสียอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญเราต้องอยู่กันอย่างมีสุขภาพที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และการบำบัดน้ำเสียก็มีหลายวิธี เช่น การเติมอากาศ, การกำจัดตะกอนที่เกิดจากโลหะหนัก หรือการกำจัดน้ำเสียด้วยเคมีภัณฑ์ ในบ้านเรามีบริษัทจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์บำบัดน้ำเสียอยู่มากมาย "บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด" มีสารเคมีที่เกี่ยวกับ การบำบัดน้ำเสียอยู่หลายชนิด ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างเห็นได้ชัดเจน สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้น
 

 

บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

339,339/1 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 0-2816-2898-9, 0-2406-0623-4
เว็บไซต์: https://pornpopchemicals2007.yellowpages.co.th/

บทความล่าสุด

Tags

Online marketingกาแฟของพรีเมี่ยมชุบโลหะตะกร้าผลไม้ถุงมือผ้าท่อร้อยสายไฟเหล็กน้ำหอมผ้าตาข่ายพัดลมโรงานฟิล์มกรองแสงรองเท้าแตะรีโมทคอนโทรลลูกหมากรถยนต์สกรูสบู่สมุนไพรสารเคมีสแตนเลสหลังคาเมทัลชีทเคมีภัณฑ์เครน รถเครน ปั้นจั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องทุ่นแรงเครื่องปรับอากาศเศษเหล็กเหล็กแรงงานต่างด้าวโรงพิมพ์ให้เช่ารถแทรกเตอร์ไฟเบอร์กลาสไม้