ประเภทธุรกิจ

ผลิต เครื่องผลิตก๊าซโอโซน ออกแบบ ติดตั้งระบบโอโซนสำหรับบำบัดน้ำและอากาศ

, ultra violet systems , reverse osmosis , ultra filtration , drinking water plants , cartridge filters , cygzone