ประเภทธุรกิจ

8. medicine labels ป้ายฉลากสติ๊กเกอร์สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยา 9. manuals & catalogues แคทตาล็อคอธิบายผลิตภัณฑ์สินค้า 10. food product labels ป้ายฉลากสติ๊กเกอร์สินค้ากลุ่มอาหาร 11. chemical labels ป้ายฉลากสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ 12. photographics & design รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โบว์ชัวร์ แคทตา