ประเภทธุรกิจ

พิพิธภัณฑ์แมลง

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของแปลก

เป็นมูลนิธิที่เป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดแสดงเกี่ยวกับแรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์เรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่น เสียค่าบริการ คนละ 50 บาท

พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับศิลปะพระพุทธรูป, พระพิฆเนศ, เทวรูป, ทางด้านศาสนาของประเทศต่างๆ / ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ค่าเข้าชม ชาวไทย 100 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท

พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านที่ซื่อตรงต่อข้อมูลความเป็นจริงและภาคภูมิใจในตัวตนและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มไทยทรงดำ

พิพิธภัณฑ์ของโบราณ