ประเภทธุรกิจ

ผลิตผ้าสำเร็จ

ผลิตใยสังเคราะห์ 100% โพลีเอสเตอร์, ใยปั่น, ใยแผ่น, ฟิวเตอร์ และใยสังเคราะห์สำหรับเครื่องนอนทุกชนิด