ประเภทธุรกิจ

ผลิตปูนขาว น้ำตาลหลอมเหล็กที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายปูนขาว เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตปูนขาว

ผลิตและจำหน่าย-ปูนขาว

ผลิตปูนขาวและหินปูน

ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาว

ผลิตและจำหน่ายปูนขาว

ผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว)

จำหน่ายปูนขาว

ปูนขาว