ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปูนโดโลไมท์ ชนิดเผาสุก สำหรับเกษตรกรรม แร่โดโลไมท์เผาสุก และแร่ฟลูออสปาร์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปูนขาวแท้ละเอียด-ก้อน ปูนขาว แร่ ละเอียด-ก้อน แร่วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม

ผลิตปูนขาว

จำหน่ายปูนมาร์ลเพื่อการเกษตรปรับสภาดินเปรี้ยว

ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาว

ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, แคลเซี่ยมคาร์บอเนต

ผลิตและจำหน่ายปูนขาวทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายปูนขาว

ปูนขาว, ยิปซั่ม

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา ปูนขาวและหินปูน

Sorry, we can't find ปูนขาวและหินปูน in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.