ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปูนโดโลไมท์ ชนิดเผาสุก สำหรับเกษตรกรรม แร่โดโลไมท์เผาสุก และแร่ฟลูออสปาร์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปูนขาวแท้ละเอียด-ก้อน ปูนขาว แร่ ละเอียด-ก้อน แร่วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม

ผลิตปูนขาว

จำหน่ายปูนมาร์ลเพื่อการเกษตรปรับสภาดินเปรี้ยว

ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาว

ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, แคลเซี่ยมคาร์บอเนต

ผลิตและจำหน่ายปูนขาวทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายปูนขาว

ปูนขาว, ยิปซั่ม