ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ผักและผลไม้สด รวมไปถึงอาหารแปรรูปต่างๆ ผลไม้สดในท้องถิ่น ผักผลไม้กระป๋อง และผลไม้อบแห้งและอบกรอบ เรามีสวนของเราเองตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เราได้ส่งออกสินค้าของเราไปทั่วโลก บริการจัดหาและรับนำเข้าสินค้าสำหรับลูกค้าในไทยที่มองหาสินค้าแปลกใหม่เพื่อนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ อาหาร และ