ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์นากุ้งมือ1,มือ2

ทำบ่อปลาคราฟ บ่อปลาคราฟ บ่อปลา หลังคาคลุมบ่อปลา วางระบบท่อ ระบบกรอง ระบบน้ำใส ติดตั้งน้ำตก น้ำพุ ศูนย์รวมอุปกรณ์บ่อปลา ฟาร์มปลาคราฟญี่ปุ่น จัดหาปลา รักษาปลา

ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงในบ่อเพาะพันธุ์

จำหน่ายกุ้งจากเกษตรกร, กุ้งสั่งจากโรงงาน

เพาะพันธุ์ก้ง

จำหน่าย-ปลีก ปลาช่อน ปลาดุก กบ ปลาไหล ปลาสวาย