ประเภทธุรกิจ

   -  ความกว้าง บวกเพิ่มมาอย่างน้อยด้านละ 10 เซนติเมตร สองด้านรวมเป็น 20 เซนติเมตร                 -  ความสูง บวกด้านบนและด้านล่างอย่างละ 10 เซนติเมตร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผ้าม่าน ติดต่อเลย ร้าน มโนเดคคอร์ร้านตั้งติดกับ