ประเภทธุรกิจ

สื่อการสอนทางอิเลคทรอนิกส์ หนังสือ บอดร์ทดลอง

ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ยี้ห้อ โซล่าเพาเวอร์

พัฒนาชอฟแวร์

บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและพัฒนาระบบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.

ที่ปรึกษาด้านโซลาเซลล์

ดีไซน์วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้า ด้านพลังสะอาด

บริการดูแล ติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์

บริการออกแบบวางแผน ให้คำปรึกษาผลิตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์