บริษัท เทเลทรอนิกส์ จำกัด

ที่อยู่
2 ซอย 16/19 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

วิจัย พัฒนา ทดลอง ด้านอิเล็คทรอนิกส์