ประเภทธุรกิจ

ทำลายไม้ลงบนไม้อัดของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

บริษัท บีเอสเพรส จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

โรงงานทำแม่พิมพ์พลาสติก  นนทบุรี รับสั่งทำแม่พิมพ์ โมลด์พลาสติก ออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (mold design and making) บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติก แพ็คเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ภาชนะพลาสติก ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์พลาสติก ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา