ประเภทธุรกิจ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

รักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง

บริการเสริมจมูก ทำตาสองชั้น ดึงหน้า ดูดไขมัน แปลงเพศ แลอื่นๆ เพื่อความสวยงาม

ตรวจโรคทั่วไป