ประเภทธุรกิจ

เทคนิคแคร์แล็บ คลินิกเทคนิกการแพทย์ ผู้ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ มีมาตรฐานการสอบเทียบที่เชื่อถือได้ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจวิเคราะห์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์มากมายหลากหลายชนิด ได้แก่ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะโรคเบาหวานโรคเก๊าท์ตรวจปัสสาวะ

บริการรับตรวจเลือด และสิ่งส่งตรวจทางปฏิบัติการ

"ให้บริการตรวจเลือด ปัสสาวะ ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจตามใบสั่งแพทย์ และรับทำ Work permit"

บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เช่น บริการตรวจเลือด, ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง

คลินิคตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

คลินิกห้องแล็บทางการแพทย์ (ห้องแล็บ)

คลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็บตรวจเลือด