โรงงานผลิต ผ้าทรายสายพาน ทรายม้วน ทรายกลม

https://www.nskkmarketing.com

73, 75 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

26 อําเภอ/เขต

100 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี

4 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร

1 อําเภอ/เขต

12 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา

5 อําเภอ/เขต

41 ตำบล/แขวง