บริษัท วัฒนเดชเตียคุนเฮง จำกัด

https://teokhunheng.yellowpages.co.th

265-267 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี

125 อําเภอ/เขต

831 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง

7 อําเภอ/เขต

26 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี

7 อําเภอ/เขต

51 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน, เชียงใหม่

12 อําเภอ/เขต

94 ตำบล/แขวง