โทรีเซน กรุ๊ป

ที่อยู่
26/26-7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-12:00

สินค้าและบริการ

ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัทเรือเดินทะเล