เซ็นต์หลุยส์ โบสถ์

ที่อยู่
215/2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โบสถ์สอนศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก