อยุธยาเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ คลินิก

ที่อยู่
11/6 พร้อมสุขเพลส ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ (เด็ก)