ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทง่วน เทรดดิ้ง อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต

ที่อยู่
81/8 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

การขายส่งผลไม้และผัก ส่งออก พืช ผักผลไม้สดทางการเกษตร