ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เซ็นเตอร์ 101

ที่อยู่
68 หมู่ 6 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์
อีเมล

สินค้าและบริการ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาแห้งทุกชนิด