สุชินส้มสด โรงงาน

ที่อยู่
180 หมู่ 4 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตน้ำผลไม้แช่เย็น