สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
309,311 ซอย6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

รายละเอียด

สำนักงานประกันสังคม กทม พื้นที่ 5 สปส.บุคคโล ธนบุรี คอนเซ็นเตอร์ โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40