สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส ชุมพร จก

ที่อยู่
77/24-5 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์