สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 97

ที่อยู่
123/608-10 นภาลัยเพลส คอนโดมีเนียม ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์