ศูนย์บริหารงานทีทีแอนด์ทีเขต 2

ที่อยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 278 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00