ร้าน น้อยการไฟฟ้า

ที่อยู่
306 หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์