บี เอ็ม แอล คลินิก

ที่อยู่
2301/2 ซอย 47 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 24 ชั่วโมง

สินค้าและบริการ

คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการแล็บ ตรวจเลือด