บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด

ที่อยู่
719 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ขายเครื่องตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าและความถี่