บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105559130787

ที่อยู่
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด ขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ย่านจตุจักร กรุงเทพมหานคร สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภับ บริการขนส่งทั่วประเทศ