บริษัท โกศลอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่
114,116 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตและจำหน่าย ถ่านไฟฉาย ตราม้าขาว, ตราห้าแพะ ATECH, ถ่านไฟฉาย WHITE HORSE, ถ่านไฟฉาย SIZE D , ถ่านไฟฉาย SIZE 2A, AA, ถ่านไฟฉาย 3A, AAA, ถ่านไฟฉาย 9V, ห้าแพะ D, ห้าแพาะ AA, 2A, ห้าแพะ AAA, 3A