บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
999/9 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ขุด-เจาะน้ำมัน, ก๊าซ