บริษัท เมโทรสปินนิ่ง จำกัด

ที่อยู่
29 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์