บริษัท เปล่งวิเชียร จำกัด

ที่อยู่
สาขา 1 371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

แป้งอาหารและเครื่องใช้เรือ