บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
149 กม 36 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์
แฟกซ์