บริษัท เค เค พี แฟบริค จำกัด

ที่อยู่
136 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จำหน่าย-นำเข้าเครื่องซักอุตสาหกรรม, จำหน่ายผ้าโรงแรมทุกชนิด, ตัวแทนจำหน่าย-นำเข้าเครื่องซัก-อบ-รีดอุตสาหกรรม โปรแกรม และ บริการ