บริษัท อิบีโก้-อินโฟดาต้า จำกัด

ที่อยู่
199/76-7 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เครื่องเข้าเล่ม, เครื่องเคลือบบัตร, เครื่องทำลายเอกสาร, จอภาพอิเลคโทรนิกส์, จอรับภาพ