บริษัท อินโนเวเซีย เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
177/1 ซอย 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าและส่งออกผ้าบุเฟอร์นิเจอร์